Artiklar / Texter

Expressen kultur

Från 1987 fram till 1999 var jag musikkritiker och kulturjournalist knuten till Expressens kulturredaktion. Artiklarna jag skrivit för Expressen omfattar allt från stora artikelserier till rappa notiser. Jag satt under flera år även i juryn för Expressens musikpris Spelmannen och röstade fram pristagare som Musica Vitae, Anders Hillborg, Karin Rehnqvist, Svante Thuresson m fl. Här har jag samlat 100 Expressenartiklar, ett urval av alla som finns sparade i Scanpix arkiv.

M – MAGASINET FÖR KLASSISK MUSIK

Insikten om att skivköparna ofta lämnas i sticket gav mig impulsen att starta en gratistidning för musik. Från 1993 och några år framåt fanns den i de flesta skivbutiker i hela Sverige, men kunde också hämtas i konserthus och andra mötesplatser för musik. Tidningen skrev om ny och gammal musik, recenserade och innehöll reportage. Tidningen hade också en ambition att få den klassiska musikjournalistikens språk mer i fas med samtiden och samtidigt flytta fram positionerna för den musik som inte kunde relateras till pop/rock. I M skrev jag ett stort antal artiklar och krönikor och här har jag samlat några av dem. Eftersom de inte finns digitalt har det bara blivit några stycken som jag scannat.

STOCKHOLMS KONSERTHUS MAGASIN LYSSNA

Läs artiklar jag skrivit för Stockholms Konserthus Magasin Lyssna.

Levande musikarv

Texter skrivna av mig för Levande Musikarv.

Tidningen Musik

Månadstidningen Musik gavs ut av Rikskonserter. Här skrev jag många artiklar, både intervjuer och essäbetonade texter om enskilda musikverk.

Uppsala Konsert & Kongress

Sedan flera år skriver jag texter om musik på uppdrag av Uppsala Konsert & Kongress.  Här har jag samlat ett litet urval.

Opus

Artiklar skrivna av mig för Opus.

Övrigt

Blandad kompott av artiklar och texter.

Artiklar / Texter

Poulenc Sinfonietta

Francis Poulenc 1899–1963 Sinfonietta (1947) Allegro con fuoco Molto vivace Andante cantabile Très vite et très gai Francis Poulenc skrev aldrig någon symfoni, men det vi får höra här skulle faktiskt kunna beskrivas som en sådan. Att han valde det mindre uppfordrande...

Schreker Valse lente

Schrekers musik skimrar och glänser, nästan som i en guldornamenterad målning av den österrikiske målaren och inspirationskällan Gustav Klimt.

Saint-Saëns Introduction et Rondo Capriccioso & Havanaise

Saint-Saëns Introduction et Rondo Capriccioso är en av violinlitteraturens verkliga pärlor. Introduktionens smäktande violinsolo till stråkarnas liggande ackord påminner om en operaaria. Med några kraftfulla drillar i violinens lägsta register byggs förväntningarna upp innan det eldigt spanskinfluerade capricciosot drar igång.