M – Magasinet för klassisk musik

Insikten om att skivköparna ofta lämnas i sticket gav mig impulsen att starta en gratistidning för musik. Från 1993 och några år framåt fanns den i de flesta skivbutiker i hela Sverige, men kunde också hämtas i konserthus och andra mötesplatser för musik. Tidningen skrev om ny och gammal musik, recenserade och innehöll reportage. Tidningen hade också en ambition att få den klassiska musikjournalistikens språk mer i fas med samtiden och samtidigt flytta fram positionerna för den musik som inte kunde relateras till pop/rock. I M skrev jag ett stort antal artiklar och krönikor och här har jag samlat några av dem. Eftersom de inte finns digitalt har det bara blivit några stycken som jag scannat.

MagasinetForKlassiskMusik_1_1995_04b

Berlin

Ladda hem PDF - MagasinetForKlassiskMusik_1_1995 (16 mb) ...
MagasinetForKlassiskMusik_2_1993

I huvudet på en pianist

Ladda hem PDF - MagasinetForKlassiskMusik_2_1993 (ca 6 mb) ...
MagasinetForKlassiskMusik_1_1995_30b

Myten om maestron

Ladda hem PDF - MagasinetForKlassiskMusik_1_1995_2 (ca 16 mb) ...
MagasinetForKlassiskMusik_5_1995_40b

Paris – teknik, visioner, elegans

Ladda hem PDF - MagasinetForKlassiskMusik_5_1995 (ca 13 mb) ...