Uppsala Konsert & Kongress

Hem 9 Artiklar / Texter 9 Uppsala Konsert & Kongress 9 Lennart Åberg – Meeting points med Peter Erskine, Alan Pasqua och Christian Spering

Lennart Åberg – Meeting points med Peter Erskine, Alan Pasqua och Christian Spering

Lennart Åberg är en av Sveriges mest uppmärksammade jazzgestalter. I ett samarbete med Uppsala Konsert & Kongress och med stöd av Statens Musikverk gör han en serie unika konserter i Uppsala Konsert & Kongress. Genom att utforska konsertsalens särskilda förutsättningar och knyta till sig musiker som tillsammans hittar nya sätt att kombinera klanger och yttryck skapar Lennart Åberg konserter där olika musikaliska spår korsas – Meeting points!
Den första ägde rum i november då UKK:s båda Steinwayflyglar rullades ut på stora scenen och Naoko Sakata tog plats vid den ena och Bobo Stenson vid den andra. Medverkade gjorde även basisten Anders Jormin och naturligtvis Lennart Åberg själv på sax och flöjt.
Den här gången har han bjudit in trumslagaren Peter Erskine, pianisten Alan Pasqua och basisten Christian Spering som tillsammans med Lennart Åberg själv låter sina olika musikaliska vägar mötas.
Redan när det stod klart att Uppsala Konsert & Kongress skulle bli verklighet insåg saxofonisten och Uppsalabon Lennart Åberg att det kunde innebära helt nya möjligheter att skapa intressanta möten och faktiskt på riktigt ägna sig åt något man kan kalla konstärligt utvecklingsarbete. Under de dryga fem år Uppsala Konsert & Kongress funnits har Lennart gett konserter med musiker som trumpetaren Kenny Wheeler, John Taylor och Bobo Stenson vid invigningskonserten, Bob Brookmeyer och Bengt Hallberg och även en konsert tillsammans med indiska slagverkare.
När Statens Musikverk och Musikplattformen startades 2011 med det uttalade syftet att stödja det fria musiklivet föddes idén hos Lennart att fortsätta det redan etablerade samarbetet med Uppsala Konsert & Kongress, men mer långsiktigt.
– Uppsala Konsert & Kongress har allt som behövs, utmärka konsertsalar med strålande akustik, toppinstrument och besjälad personal. Dessutom en fantastisk publik som det är odelat kul att spela för. Och kanske viktigaste av allt, att man har en lyhörd och öppensinnad konstnärlig ledning, säger Lennart Åberg.
Lennart Åberg är själva navet i det nya samarbetet. Efter flera decennier i det internationella toppskiktet inom jazzen har han en unik plattform för att skapa möten som tillför musiken ytterligare dimensioner. Men han betonar att stödet från Statens Musikverk tillsammans med Uppsala Konsert & Kongress är en viktig förutsättning för framåtblickandet, kontinuiteten.
– Annars blir det lätt att man gör först en konsert, sedan en annan. Nu bygger vi upp en serie som hela tiden utvecklas tillsammans med musiker som jag själv känner mig befryndad med. Och det är viktigt! Det måste vara folk med en egen stark lust att delta i projektet, som vet vad de ger sin in på och att vi har något gemensamt, ett musikaliskt uttryck, säger Lennart Åberg.
Nu är vi framme vid steg två i samarbetet. En konsert med Peter Erskine, som man utan att spräcka sig faktiskt kan säga tillhör de allra främsta trumslagarna i världen. Han har sagt om Lennart Åberg att ”det är värt att sätta sig på ett flygplan och åka 8 873 kilometer för att spela med honom! Jag ser fram emot varje tillfälle att arbeta tillsammans med Lennart. Hans musik lockar fram det bästa i mitt eget spel.” Medverkar gör också pianisten Alan Pasqua som utan besvär rör sig mellan flera genrer och har spelat med Bob Dylan, Santana, Ray Charles, Aretha Franklin, bland många andra. Medverkar gör också Christian Spering på bas.
– Christian är en viktig samlingspunkt, han har tidigare spelat med både Peter och Alan. Jag kommer också att bjuda in ytterligare musiker så att vi kan göra ett set med stort band där vi alla ingår, säger Lennart Åberg.
Till den tredje etappen i samarbetet har Lennart Åberg bjudit in saxofonisterna Joakim Milder och Mats Gustafsson. Tre musiker på samma instrument men med olika musikaliska utgångspunkter. Och de musikaliska öppningarna är många.
– I samband med att jag fick ett pris av Kungl. Musikaliska Akademien spelade vi ihop och upptäckte att det fanns så mycket intressant i spänningsfältet mellan våra olika spelsätt, säger Lennart Åberg.
Att knyta musiker eller tonsättare till ett konserthus eller institution har varit vanligt inom den klassiska musiken, men inte inom jazzen. Förhoppningen är att Meeting points ska inspirera andra konserthus och leda vidare till flera projekt i samma anda.