Andlighet tar sig många uttryck. Inte minst i musik. Idag startar Uppsala International Sacred Music Festival.
Musik är på många sätt det mätbaras konst. Vi undersöker form och struktur, tonhöjder och metrik, ursprung och historik. Och vi får svar på alla frågorna, men vi förundras ändå av musikens förmåga att skapa upplevelser som ligger bortanför det som låter sig enkelt förklaras. Dessutom tycks det, att ju mer vi utforskar musikens både hårda och mjuka fakta, desto fler tycks frågorna bli.
Musikens förmåga att skapa förbindelser mellan det inre och det yttre, det konkreta och det abstrakta, det förgångna och nuet gör musiklyssnandet till en alldeles särskild mänsklig aktivitet. Många har beskrivit musikupplevelser som ögonblick av insikt, uppenbarelser, eller plötslig kontakt med något fantastiskt och upphöjt. Både musik och andlighet är begrepp som, trots att vi alla vet vad de betyder, ändå flyr undan varje försök till exakt definition.
I många sammanhang och för många människor är musiken en länk mellan yttre och inre världar, mellan det jordiska och det himmelska. Mellan det uppenbara och det oförklarliga. Den indiske musikern och kompositören Pandit Shivkumar Sharma lockar silverklara klanger ur det uråldriga instrumentet santor och sätter lyssnaren i förbindelse med både sitt outforskade inre och sfärernas harmoni. Klassisk indisk musik och andlighet är bara två sidor av samma mynt, säger han.
Kantele, kokle och nyckelharpa är instrument med starka bindningar till skandinaviska traditioner och en sällsam förmåga att försätta lyssnaren i ett rofyllt meditativt tillstånd. Med sin spröda och övertonsrika klang har de en närmast hypnotisk kraft. Hör till exempel Arja Kastinen på Kantele från hennes platta The Last Gathering som kom förra året.
Genrebredden på Sacred Music Festival som äger rum i Uppsala Konsert & Kongress är stor. I år inleds festivalen av Uppsala Kammarorkester och musik av bland andra Benjamin Britten, som i år skulle fyllt hundra. På 1930-talet fick han upp ögonen för Arthur Rimbaud och fascinerades av hans originella och symbolistiska poesi. I diktsamlingen Les Illuminations från 1870 gestaltar Rimbaud allt från barndomsminnen till den moderna staden, fasa, skapande och förstörelse. Observationer från den yttre världen och de egna inre, själsliga rummen som Britten tolkade i sina Les illuminations för sopran (eller tenor) och stråkar.
Man kan även höra The Klezmatics & Joshua Nelson, uppleva Tempelriter från Tibet och Anna von Hausswolff som pendlar mellan ljusa ballader och mörk förförisk gothestetik.
Läsa mer om Sacred Music Festival som pågår till den 2 november.