Genrebredden på Sacred Music Festival är stor och i år inleds festivalen av Uppsala Kammarorkester och musik av bland andra Benjamin Britten, som skulle fyllt hundra i år. På 1930-talet fick han upp ögonen för Arthur Rimbaud och fascinerades av hans originella och symbolistiska poesi. I diktsamlingen Les Illuminations från 1870 gestaltar Rimbaud allt från barndomsminnen till den moderna staden, fasa, skapande och förstörelse. Observationer från den yttre världen och de egna inre, själsliga rummen som Britten tolkade i sina Les illuminations för sopran och stråkar.