Franska Les Dissonances tar lyssnaren med på en färd till helt nya dimensioner av den klassiska musiken.
– Varje konsert är en ny utmaning, och vi tar en risk varje gång! Vårt spel är baserat på kollektiv kunskap, att vi lyssnar på varandra och har ett personligt engagemang, sa violinisten David Grimal i Les Dissonances när jag nådde honom i Paris tidigare i år inför en artikel i Uppsala Konsert & Kongress programtidning.
För musikerna i Les Dissonances finns ingen hierarki. Solist, orkestermusiker, kammarmusiker, eller pedagog, alla är lika viktiga. Uppdelningen är bara ett marknadens påhitt, enligt Grimal. I stället fokuserar musikerna på musikens arkitektur som styr spelets dynamik, då behövs heller ingen dirigent, menar de. Och det handlar inte bara om relativt okomplicerad musik av Mozart och Beethoven, utan även verk som Arnold Schönbergs Verklärte Nacht och Richard Strauss Metamorfoser.
Ensemblen består av två olika delar, en stråkkvartett och en orkester där stråkkvartetten ingår. De kommer till Sverige två gånger den kommande säsongen för konserter i Uppsala Konsert & Kongress: 4 oktober med kvartetten och 9 mars med orkestern.