En alldeles fantastisk utställning pågår just på Marabouparken i Sundbyberg – No Sound Is Innocent. The Great Learning Orchestra ställer ut och tolkar grafiska partitur i ett projekt som rör sig över flera konstnärliga fält.

Ett partitur kan dölja hemligheter som går lyssnaren helt förbi om man inte samtidigt läser vad som står i noterna. Mest känt är väl hur Bach vävde in sina egna initialer i noterna, eller använde kors-förtecken i vissa kantater när texten handlade om Jesus-korset. På det viset blir ju partituret en del av konstverket.

Idén att ett partitur inte bara var en uppsättning nottecken utan också kan bestå av en bild, dök upp som en del av avantgardkonsten på 50-talet och framåt, både i USA och i Europa, inte minst när Fluxus-rörelsen pånyttfödde dadan i början av 60-talet.

Många har sedan dess ägnat sig åt grafiska partitur, John Cage, Morton Feldman, Ligeti bland andra. Men när konstnären Nam June Paik föreskrev i ”Danger Music for Dick Higgins”: ”Creep into the vagina of a living whale”, får man väl anta att han inte menade det bokstavligen.

The Great Learning Orchestra, ett nätverk av över hundra musiker från olika genrer, städer och länder har under många år ägnat sig åt att tolka grafiska partitur, både från 1900-talets avantgarde och nya partitur som de beställt.

IMG_1355

Just nu kan man se och höra tolkningar av närmare 140 grafiska partitur på utställningen No Sound is Innocent på Marabouparken i Sundbyberg. Som till exempel Ulrich Kriegers ”Connect 2” här ovan. Det är en del i The Great Learning Orchestras projekt a4 room som startades för tio år sedan och rör sig över flera konstnärliga fält: bildkonst, komponerad musik och improvisation. Och där i skärningspunkten mellan bildernas rumslighet och musikens och improvisationernas tidslighet uppstår något verkligt magiskt.

Lika väl som man kan följa med vad som händer i ett Bach-partitur kan man på utställningen höra hur de tolkar flera av a4-verken. Somliga är utformade som en berättelse eller muntliga föreskrifter, andra mer bildlikt inspirerande medan en del rör sig mot en mer konventionell notering. Ett av partituren om ställs ut och tolkas är La Monte Youngs banbrytande Composition #7.

Musiken, det som låter, är sällan tillräckligt intressant för att bara lyssna på. Men att titta på bilden/partituret eller läsa texten som tolkas akustiskt samtidigt som man lyssnar ger allt helt nya dimensioner.
Gå och se, gå och lyssna!

http://www.thegreatlearningorchestra.se
http://a4-room.com/

Hem