Notre Dame i Paris är Frankrikes medelpunkt. I år firar den stora katedralen 850-årsjubileum, bland annat genom att ha installerat nya klockor. Den största med namnet Emmanuel väger 13 ton. Det är något fascinerande med Notre Dame, där den ligger på ön La Cité, mitt i Paris. Här har man till exempel hittat de första tidigast kända bevarade exemplen på västeuropeisk komponerad fyrstämmighet. Två låtar – Viderunt omnes och Sederunt principes – från 1198 och 1199 ska ha skrivits av en mäster Perotinus. Vem han egentligen var är inte klarlagt, men det finns ett anonymt vittnesmål som omkring 80 år efter att musiken komponerats, hävdade att det var just Perotinus som skrev den här musiken. Och den är suggestiv och låter på ett sällsamt vis både gammal och ny. Den inspirerade också minimalisten och polarpristagaren Steve Reich till sitt stycke Proverb.