Läser Stefan Westrins underhållande och intressanta artikel i Svenskan. http://www.svd.se/kultur/ar-dagens-musik-felstamd_8022944.svd. Att man stämt instrumenten i olika tonhöjder genom tiderna var inget nytt, däremot de olika agendorna som ligger bakom krafterna som nu vill driva igenom en tonhöjdsändring. Dessutom bekräftar det återigen min skepsis mot det man brukar kalla absolut gehör. Många har uppfattningen att det är något som finns naturgivet i vissa extremt musikaliska människor. Historierna är många hur de mår dåligt om någon sjunger lite för lågt i förhållande till den angivna tonarten, som om tonarternas frekvensläge var en naturgiven storhet. Men så är det ju inte. Däremot har vissa människor ett väldigt bra minne för tonhöjder.