Programkommentarer

Hem 9 Programkommentarer 9 Bach Ricercar a 6, Arrangemang för orkester av Anton Webern

Bach Ricercar a 6, Arrangemang för orkester av Anton Webern

Johann Sebastian Bach 1685–1750
Ricercar a 6 (1747)

Arrangemang för orkester (1935) av Anton Webern 1883–1945

Speltid ca 7 min

Fredrik den store var kung i Preussen, kurfurste av Brandenburg och dessutom hygglig amatörmusiker och kompositör. När han och Bach träffades i det kungliga residenset i Potsdam gav Fredrik Bach ett rätt originellt och klurigt tema som grund för att improvisera en fuga trestämmig fuga. Det gjorde han, men avböjde utmaningen att improvisera fram en sexstämmig fuga. Det skulle kräva lite förberedelser. Några månader senare publicerade i stället Bach en samling stycken på temat som han tillägnade Fredrik II av Preussen. Ett kontrapunktiskt mästerverk av den åldrade Bach.

I samlingen som består av tretton olika varianter på temat finns också just en sexstämmig fuga, eller Ricercar som Bach valt att kalla den, som är föregångaren till fugan; musik där stämmorna strikt imiterar varandra.

Schönberg-eleven Anton Webern är känd bland annat för sin för sin spröda aforistiska tolvtonsmusik. Gemensamt med Bach hade han intresset och förmågan att vrida och vända på teman, även om deras estetiska utgångspunkter skilde sig åt. Men han fascinerades av Bachs musik och skrev att han med sin orkestrering ville ”avslöja motivens samband” och göra sin egen tolkning. Det är också ett mycket personligt återskapande av Bachs avancerade kontrapunkt. Därför kallade Webern alltid den här musiken för ”sin” Bach-fuga.

© Göran Persson

Fler programkommentarer