Programkommentarer

Hem 9 Programkommentarer 9 Bach Violinkonsert i a-moll BWV 1041

Bach Violinkonsert i a-moll BWV 1041

Johann Sebastian Bach
1685–1750

Violinkonsert i a-moll BWV 1041 (Ca 1730?)

Allegro moderato
Andante
Allegro assai

Det enda originalmanuskript som finns av Bachs violinkonsert i a-moll är från 1730. Bach var då kantor i Thomaskyrkan i Leipzig. Ändå är det högt troligt att det är en revidering av en tidigare version av konserten och att den är komponerad redan under perioden då han var hovkapellmästare hos furst Leopold av Anhalt-Köthen åren 1717–23. Under den perioden komponerade han många av sina mest älskade och spelade verk: Brandenburgkonserterna, Cellosviterna, soloverken för violin, de fina små inventionerna för piano och mycket annat.

Oavsett när han komponerade konserten är den en av violinrepertoarens mest centrala verk. Stilistiskt kombinerar Bach här den virtuosa stilen i många av Vivaldis violinkonserter, som Bach studerade ingående och arrangerade för orgel, med sitt eget personliga uttryckssätt där melodierna vävs samman i ytterst raffinerade mönster. Bach var starkt påverkad av italiensk musik och här bygger var och en av de tre satserna på en ritornello, en refräng som först presenteras av orkestern och sedan fångas upp i solostämman och bearbetas på olika sätt. De två snabba yttersatserna omger en allvarsam men också mycket vacker mellansats som gravitetiskt skrider fram, som en procession.

I Leipzig var Bach också ledare för ensemblen Collegium musicum som ofta framträdde på Café Zimmermann. Lokalen som kunde ta emot omkring 150 personer välkomnade även kvinnor i publiken, de var annars inte välkomna på caféerna. Men här fick de med all sannolikhet uppleva Bach när han framträdde som solist i sin egen konsert.

© Göran Persson

Fler programkommentarer