Programkommentarer

Hem 9 Programkommentarer 9 Haydn Stråkkvartett B-dur op 64 nr 3

Haydn Stråkkvartett B-dur op 64 nr 3

Joseph Haydn
1732–1809

Stråkkvartett B-dur op 64 nr 3 (1790)

Vivace assai
Adagio
Menuetto: Allegretto
Finale: Allegro con spirito

Speltid ca 25 min

Betydelsen som Joseph Haydn haft på den västerländska konstmusiken kan knappast överskattas. I hans spår gick både Mozart och den tidige Beethoven. Och tillsammans utgjorde de tre vad som brukar kallas Wienklassicisterna. Redan tidigt experimenterade Haydn med form och innehåll och sökte hela tiden nya vägar. I sitt ständiga utforskande av musiken utvecklade han både symfonin och stråkkvartetten. Det blev över hundra symfonier och sextiotre stråkkvartetter.

Haydn komponerade samlingen med sex kvartetter opus 64 år 1790. Ett år som innebar stora förändringar för honom, för efter trettio år som anställd kapellmästare och kompositör blev han plötsligt arbetslös när Furst Nikolaus Esterhazy dog och hans efterträdare inte ville förlänga hans kontrakt. Det innebar både en osäkerhet och en befrielse, för nu kunde han också ta andra uppdrag. Och lämpligt kom ett erbjudande från Johann Peter Salomon – tyskättad violinist och impressario med egen orkester i London – som var för bra för att tacka nej till. Han fick ersättning för både mat, logi och resor till London, dessutom ett väl tilltaget arvode.

När han började arbeta på symfonierna hade han komponerat en del av kvartettsamlingen. De fyra första är skrivna av hovkompositören Haydn, medan de två sista är komponerade med sikte på London-publiken. Just den tredje kvartetten har faktiskt egenskaper som gör att den skulle passa i båda miljöerna. För här finns både kraft och utåtriktad energi som klarar mer publik i större konsertlokaler, och den nyfikenhet, experimentlusta och nyskapande som präglade mycket av hans gärning hos Furst Nikolaus Esterhazy.

© Göran Persson

 

Fler programkommentarer