Programkommentarer

Hem 9 Programkommentarer 9 Schubert Fantasi f-moll för fyrhändigt piano

Schubert Fantasi f-moll för fyrhändigt piano

Franz Schubert
1797–1828

Fantasi f-moll för fyrhändigt piano op 103 (1828)

Allegro molto moderato
Largo
Scherzo. Allegro vivace
Finale. Allegro molto moderato

Speltid ca 20 min

Kort före sin död 1828 skapade Franz Schubert de tre sista och stort anlagda sonaterna, där han svårt sjuk i syfilis tycks göra upp med sitt liv. Samma år komponerade också för fyrhändigt piano och tillägnade den sin stora förälskelse grevinnan Caroline Esterházy, som emellertid inte besvarade hans kärlek.

I likhet med många av han sonater är fantasin uppdelad i fyra delar, eller satser, men som här spelas utan uppehåll. Det har spekulerats om första delens tema som inleds med tonerna C och F är en symbolisk inkodning av Carolines och Franz initialer. Den innerligt vackra, eftertänksamma och längtansfyllda melodin bryts vid två tillfällen av passionerade utbrott. Återigen med tonerna C och F som musikaliskt händelsecentrum. Kanske är det Schuberts förtvivlan vi hör.

Andra satsen är stolt och kraftfull, men Schubert har samtidigt smugit in en sublimt vacker melodi, en överraskande strimma av drömskt ljus som bryter igenom de heroiskt majestätiska och agiterande ackorden. Tredje satsen är ett livligt scherzo försett med en bländande elegant mellandel som enligt Schuberts anvisningar ska spelas con delicatezza. Finalen inleds med det känslosamma temat från första satsen men övergår snart i en avancerad fuga laddad med raseri och förtvivlan. En sista strimma av hopp släcks till slut definitivt av de mörka slutackorden.

Fler programkommentarer