Programkommentarer

Hem 9 Programkommentarer 9 Tröndle Stråkkvartett nr 2 – Movements from a common ground

Tröndle Stråkkvartett nr 2 – Movements from a common ground

Ángela Tröndle
Född 1983

Stråkkvartett nr 2 – Movements from a common ground (2022)

Österrikiska Ángela Tröndles vision är att på riktigt kunna beröra andra med sin musik och sin konst. ”Att ta något som finns inom mig själv och föra ut till den yttre världen”, som hon uttrycker det. Hon rör sig med lätthet mellan olika musikaliska fält, som jazz, populärmusik, konstmusik och ljudkonst. Hon är även bildkonstnär med ett brett spektrum av visuella uttryck, och har dessutom gjort musik till flera dansperformance där hon själv medverkat på sång, klaviaturinstrument, violin och elektroniska instrument.

Sin första stråkkvartett, Gifts of the Night, skrev hon för österrikiska Minettikvartetten 2020. Nu är hon tillbaka igen med en ny kvartett för samma ensemble. Hon kallar den Movements from a common ground och är inspirerad av en personligt upplevd vibrerande grundkänsla, en startpunkt ur vilken musiken växer fram.

Kvartetten har fyra satser som var och en präglas av klangen av lösa strängar. Första satsen gestaltar slutet på en lång vinter, som nog ska tolkas som Coronapandemin. I musiken, säger Ángela Tröndle, finns en vilja att växa och blomstra, men det är ingen självklar utveckling. Andra satsen handlar om längtan och förväntan, ett glädjefyllt uppvaknande och en känsla av att äntligen kunna gå vidare.

Tredje satsen inleds försiktigt, som om vi ännu inte vågar ta ut något i förskott. Men efterhand sprids tillförsikten, glädjen och en nyfödd lätthet. I fjärde och sista satsen sluts cirkeln med återblickar från första satsen. Det är, säger Ángela Tröndle, ”ett sätt att gestalta de upplevelser och minnen som bildat grund för en ny verklighet”.

Fler programkommentarer