Programkommentarer

Hem 9 Programkommentarer 9 Zemlinsky: Stråkkvartett nr 2 opus 15

Zemlinsky: Stråkkvartett nr 2 opus 15

Alexander von Zemlinsky, 1871-1942
Stråkkvartett nr 2 opus 15, 1915
Speltid cirka 40 minuter
I. Sehr mäßig – Heftig und leidenschaftlich – Andante mosso – Etwas rascher –
II. Adagio –
III. Schnell (die Achtel) –
IB. Andante – Allegro molto – Langsam – Andante

Alexander von Zemlinsky växte upp i ett Europa under stark förvandling. Han föddes i Wien men familjen hade polsk-bosnisk-ungerska rötter och tidigare konverterat till judendomen, vilket fick konsekvenser när demokratin i Österrike bröt samman och landet anslöt sig till Hitlers Tyskland.
Samtidigt är Zemlinsky en länk mellan det gamla och det nya. Han lärde känna den gamle Brahms som var en stark supporter för hans musik, för att senare bli lärare åt Arnold Schönberg som även blev hans svåger när Schönberg gifte sig med hans syster Mathilde.
Hans tidiga musik var starkt påverkad av beskyddaren Brahms, men han utvecklade snart ett eget både originellt och personligt språk. Om man ska tala om influenser kommer de snarare från Wagner och Mahler. Dessutom hade han kontinuerligt utbyte av idéer med sin svåger Arnold Schönberg. Andra stråkkvartetten är också mycket expressiv och dramatisk i en senromantisk tradition. Däremot gick Zemlinsky aldrig så långt att han använde sig av tolvtonsteknik, som Schönberg experimenterade med.
Den här kvartetten återspeglar enligt många Zemlinskykännare de dramatiska händelserna och de känslomässiga avtrycken som sattes när hans syster Mathilde ville lämna Schönberg och deras två barn för konstnären Richard Gerstl. Hon övertalades att återvända till Schönberg vilket resulterade att Gerstl tog sitt liv. Zemlinsky lade en del av skulden till tragedin på Schönberg. Samtidigt hade de i flera avseenden en djupgående samsyn kring musik och delade dessutom ett starkt intresse för numerologi och symbolik. Den här stråkkvartetten rör sig kring tonarten D-dur, men Zemlinsky har noterat den i fiss-moll, en tonart med tre korsförtecken, som skulle stå för korsfästelsen på Golgata. Kvartetten bär samtidigt på ett brett spektrum av uttryck från medkänsla och värme till hårdhet och kyla.

Fler programkommentarer