Programkommentarer

Hem 9 Programkommentarer 9 Stravinsky: Historien om en soldat-svit

Stravinsky: Historien om en soldat-svit

Stravinsky Historien om en soldat-svit (1920)

The Soldier’s March

Airs by a Stream

Pastorale

Royal March

The Little Concert

Three Dances: Tango – Waltz – Ragtime

Dance of the Devil

Grand Choral

Triumphal March of the Devil

Speltid ca 26 min

Idén till Historien om en soldat fick Stravinsky våren 1917. Kriget hade gjort att de traditionella institutionerna inte fungerade och nu ville han komponera något för en resande teater. ”Det verk jag föreställde mig måste göras för en mindre ensemble, så att det kunde uppföras på en turné i schweiziska byar”.

Igor Stravinsky

Igor Stravinsky

Storyn hämtade Stravinsky från en berättelse av den ryske  författaren Alexander Afanasjev, men gjorde en egen version tillsammans med Schweizaren Charles Ferdinand Ramuz som han tidigare samarbetat med kring kammaroperan Renard och danskantaten Les Noces.

Grunden är en rysk folksaga och handlar om en soldat som byter bort sin fiol till djävulen mot en bok som förutspår den ekonomiska framtiden. Boken är inte så lätt att tolka, därför måste djävulen också instruera soldaten hur boken ska läsas. Soldaten snärjs av den svekfulle djävulen. Musiken är skriven för en septett bestående av fiol, kontrabas, klarinett, fagott, kornett (ofta ersatt av trumpet), trombon och slagverk.

Här har Stravinsky laddat musiken med både humor och humör. Fiolen är rå och skum och klarinetten ibland helt oberäknelig. Och vi hör inslag av både wienervals, ragtime och jazz.

”Instrumentvalet påverkades av en viktig händelse i mitt liv vid den tiden: jag hade just upptäckt den amerikanska jazzen. Ensemblen liknar ett jazzband däri att varje instrumentkategori – stråkar, träblåsare, bleck, slagverk – representeras av både diskant- och baskomponenter. Själva instrumenten är också representativa för jazzen, frånsett fagotten som är min ersättning för saxofonen”.

Mötet med jazzen hade stor betydelse för Stravinsky som tillförde en helt ny klang i sin musik. Historien om en soldat innebar därmed den slutliga brytningen med den ryska orkesterskola han hade fostrats i. Vi hör här en svit ur Historien om en soldat. Vid sceniska framföranden gestaltas den också av tre aktörer: soldaten, djävulen och en berättare, dessutom en dansare som spelar den stumma rollen som prinsessan.

Göran Persson

 

Fler programkommentarer