Programkommentarer

Hem 9 Programkommentarer 9 Mühlrad REMS

Mühlrad REMS

Jacob Mühlrad
Född 1991

REMS (Rapid Eye Movement Sleep) för orkester

Med start 2020 inleddes ett flerårigt samarbete mellan Kungliga Filharmonikerna och Jacob Mühlrad som omfattar en beställning av ett flertal större orkesterverk. Det första, REMS (Rapid Eye Movement Sleep) skulle ha uruppförts under våren 2021, men konserten fick flyttas fram på grund av pandemin.

Jacob Mühlrads musik graviterar mot det judisk-liturgiska och han har haft stora framgångar med sin ofta suggestiva och meditativt vackra körmusik. Ett påtagligt genombrott var Anim Zemirot med hebreisk text, hämtad ur den judiska gudstjänsten. Det ledde till beställningar från Radiokören, först Nigun (2014) och därefter det uppmärksammade Kaddish (2017), tillägnat Jacob Mühlrads morfar som överlevde Förintelsen.

REMS som är Jacob Mühlrads första större orkesterverk kretsar kring sömn. Det är själva idén och tankarna om sömn som varit en viktig inspirationskälla för honom, särskilt från ett judiskt religiöst perspektiv. Centralt är beskrivningen av hur själen som subjekt skiljs från den fysiska kroppen under natten. ”Den separeras för att återhämta sig spirituellt samtidigt som kroppen återhämtar sig fysiskt”, säger han, och tycker det är en vacker tanke, samtidigt som det också är en aning skrämmande att själen lämnar kroppen.

Inledningen beskriver en sorts ”hypnagogisk” fas, tillståndet mellan vaket och sovande, och i de första takterna hör vi in och ut andningar, som när man hör sin egen andning strax innan man somnar.

Delar av REMS är direkt inspirerad av Jacob Mühlrads egna drömupplevelser. Ett avsnitt beskriver en ofta återkommande dröm. ”Det är ett ljud som organiserar sig till ett ackord och sedan börjar ’smälta’, intonationen faller och börjar sakta och nästan omärkbart sjunka, smälta samman. REMS är också en sorts ljudväv, med ornament, melodiska fragment från den judisk-liturgiska musiken men även delar av vaggvisor och nattlig musik från andra kulturer.

Fler programkommentarer