Programkommentarer

Hem 9 Programkommentarer 9 Gubajdulina: Offertorium, violinkonsert

Gubajdulina: Offertorium, violinkonsert

Sofia Gubajdulina, född 1931

Offertorium, violinkonsert (1980, rev 1982 och 1986)

Tonsättaren Sofia Gubajdulinas två viktigaste förebilder och inspirationskällor är Anton Webern och Johann Sebastian Bach. Även musikens andliga dimension är för henne helt central. I violinkonserten Offertorium finns allt representerat i stark och koncentrerad form.

Grundtemat i konserten bygger på det tema som Fredrik II av Preussen, även kallad Fredrik den store, gav Bach som grund för att improvisera, först en trestämmig fuga, sedan en sexstämmig. Det kontrapunktiska mästerverk Bach skapade på temat är det vi känner som Musikalischer Opfer – Musikaliskt offer. Så både i titeln Offertorium och i innehållet är Bach en medskapare.

Sofia Gubajdulina

Högst närvarande i Offertorium är också Anton Webern. När musiken efterhand utvecklas låter Gubajdulina temat, som presenteras mycket tydligt i konsertens inledning, vandra mellan olika instrumentgrupper vilket förändrar klangernas färg på ett sätt vi ofta hör i Weberns musik.

Offertorium är uppbyggd av tre stora sektioner, men inte indelad i olika satser på traditionellt sätt. Den första delen utgår från temat som i ett antal vagt skönjbara variationer tappar en ton för varje ny variation. Mellandelen är mer rapsodisk medan Gubajdulina i den tredje och avslutande delen på typiskt Bachmanér vänder på temat och introducerar det i en retrograd version, alltså baklänges.

Offertorium är Gubajdulinas genombrottsverk som gjorde henne känd också i västvärlden. Hon hade tidigare mött starkt motstånd från de Sovjetiska myndigheterna, som ansåg att hon var inne på ”fel väg”.  Lyckligtvis fick hon stöd från en av sina landsmän som genom hela livet navigerat i den Sovjetiska kulturbyråkratin, nämligen Dmitrij Sjostakovitj, som uppmanade henne att fortsätta på den ”felaktiga vägen”.

Att den här violinkonserten över huvud taget kom till är däremot en ren händelse. Gubajdulina och den lettiske violinisten Gidon Kremer delade vid ett tillfälle taxi. Hon kände väl till Kremer och uttryckte stor beundran för hans spel.  Kremer kände inte till så mycket av Gubajdulinas musik, men uttryckte stor uppskattning för det lilla han hört och bad under den korta taxifärden att hon skulle skriva en konsert till honom.  Det blev violinkonserten Offertorium.

© Göran Persson

 

 

Fler programkommentarer