Programkommentarer

Hem 9 Programkommentarer 9 Haydn Stråkkvartett B-dur op 33:4

Haydn Stråkkvartett B-dur op 33:4

Joseph Haydn
1732–1809

Stråkkvartett B-dur op 33:4 (1781)

Allegro moderato
Scherzo
Largo
Presto

Speltid ca 16 min

Redan tidigt experimenterade Haydn med form och innehåll och sökte hela tiden nya vägar. I sitt ständiga utforskande av musiken utvecklade han både symfonin och stråkkvartetten. Det blev över hundra symfonier och sextiotre stråkkvartetter. Kvartettsamlingen opus 33 komponerade han under sommaren och hösten 1781, och det är musik av den mogne Haydn. När han skrev de sex kvartetterna skulle han snart fylla femtio.

Samlingen har flera smeknamn men det vanligaste är de Ryska kvartetterna, eftersom de är tillägnade storhertigen Paul av Ryssland. I brev till tre tänkbara mecenater förklarade Haydn att han komponerat dessa stråkkvartetter ”på ett helt nytt och annorlunda sätt” jämfört med tidigare. Exakt vad det nya bestod i förklarade han inte, och formuleringen har mest tolkats som försäljningsargument. Men vid en närmare lyssning finns det nymodigheter i flera av de sex kvartetterna. Tre av dem, bland annat den fjärde som vi hör här, avslutas med ett rondo som han tidigare mest förbehållit sina symfonier och pianosonater. Likaså är den tidigare menuettsatsen konsekvent utbytt mot ett lättsammare scherzo, även om Haydn just i den fjärde kvartetten ändå behållit den höviskt dansanta karaktären.

Kvartetten är också ett lysande exempel på Haydns fantasifulla sätt att utnyttja kontraster och utveckla raffinerade samspel mellan de fyra stämmorna. I den långsamma tredje satsen svävar förstaviolinen över de övriga instrumentens variationsrika ackompanjemang, och med sina melodiska infall och överraskande tonartsbyten blickar Haydn här framåt mot de senare kvartetterna. Sista satsen är lekfull och strapatsrik med snabba växlingar mellan moll och dur.

Fler programkommentarer